PROJEKTRŐL

Az Országos Vállalkozói Mentorprogram (GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001) célja a KKV szektor versenyképességének, hatékonyságának növelését szolgáló közvetett, "puha" támogató eszközök bevezetése.

A projekt négy elemből áll:

A projekt során országosan és ingyenesen elérhetővé válik minimum 500, kis- és középvállalkozás számára egy olyan tapasztalt vállalkozókból, szakemberekből álló mentorhálózat, amely személyes mentorálást biztosít fiatal-, női- és generációváltó vállalkozások számára, illetve szakmai mentorálást nyújt a külpiacra lépés előtt álló, vagy külpiaci részesedést növelni kívánó, illetve a közvetlenül beszállítóvá válás előtt álló, vagy beszállítói részesedését növelni kívánó vállalkozások részére. Emellett országosan és ingyenesen elérhetővé válnak a kis- és középvállalkozás számára, a hatékonyságuk növelését szolgáló pénzügyi és vállalkozói szemléletformáló tartalmak és minimum 1500 db vállalkozás számára konkrét pénzügyi tanácsadás is.

A Széchenyi 2020 program keretében 3,3 Mrd Ft európai uniós támogatás segítségével 2020 végéig megvalósuló projektet az MKIK(2,3 Mrd Ft) az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (0,2 Mrd Ft), illetve a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal (0,8 Mrd Ft) konzorciumi együttműködésben valósítja meg.

A projektet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy online információs rendszeren túl területi kapcsolati pontok, koordinátorok közreműködésével valósítja meg. Ezek az ország 19 megyeszékhelyén és Budapesten kerülnek kialakításra a projektet támogató és működtető rendszer részeként a területi kereskedelmi és iparkamarák bevonásával.

SZEMÉLYES MENTORÁLÁS

A személyes mentorálás részprojektre a jelentkezés elindult, ide kattintva lehet jelentkezni mentornak vagy mentoráltnak!

Mi ez?

A személyes vállalkozói mentorálás, egy olyan támogató tanítási folyamaton alapuló kapcsolat két személy között, amelyben az egyik fél - a mentor - a tudását, tapasztalatait és a bölcsességét osztja meg egy másik féllel, a mentorálttal, aki képes és kész is hasznosítani azokat, annak érdekében, hogy szakmailag fejlődjön, vállalkozásának helyzetét stabilizálni tudja, vagy növekedési pályára tudja állítani úgy, hogy tevékenysége fenntarthatóvá váljon.

Kik vesznek részt benne?

A vállalkozói mentor, aki a vállalkozását fenntartható módon működteti, vagy aktív közreműködője egy fenntartható működésű vállalkozásnak. Felhalmozott tudását, tapasztalatait képes és kész megosztani más vállalkozókkal.

A mentorált vállalkozó, aki a vállalkozás működtetése, fejlesztése érdekében a program keretében egy mentor segítségét veszi igénybe, és a tanultakat képes és kész átültetni saját vállalkozói gyakorlatába.


Kiket várunk mentoráltnak, célcsoport?

  • Fiatal vállalkozók
  • Női vállalkozók
  • Generáció váltás előtt álló családi vállalkozások

Együttműködő partnerek:

SZAKMAI MENTORÁLÁS

A szakmai mentorálás részprojektre a mentorok jelentkezése elindult,a mentoráltaknak szóló pályázati felhívás a mentorok kiválásztását követően fog megjelenni várhatóan 2019. szeptember elején!

Mi ez?

A szakmai vállalkozói mentorálás, egy olyan csoportos támogató, tanítási folyamaton alapuló kapcsolat tapasztalt vállalkozó (mentor) és azonos fejlesztési érdeklődésű csoport között, amelyben a mentor a gyakorlati tudását, tapasztalatait és a bölcsességét osztja meg az érintett csoporttal, a mentorálttakkal, akik képesek és készek is hasznosítani azokat, annak érdekében, hogy szakmailag fejlődjenek, vagy növekedési pályára tudják állítani úgy, hogy tevékenysége fenntarthatóvá váljon.

Kik vesznek részt benne?

A vállalkozói mentor, olyan tapasztalt vállalkozó, vagy felsővezető aki felhalmozott tudását, tapasztalatait képes és kész megosztani más vállalkozókkal. Külpiaci mentorálás esetén, sikeresen exportáló magyar vállalkozás vezetője; beszállítói mentorálás esetén beszállítókat kereső nagyvállalkozás vezetője.

A mentorált vállalkozó, aki a vállalkozás működtetése, fejlesztése érdekében a program keretében egy mentor segítségét veszi igénybe, és a tanultakat képes és kész átültetni saját vállalkozói gyakorlatába.

Kiket várunk mentornak?

Kiket várunk mentoráltnak, célcsoport?

  • beszállítói mentorált: közvetlenül beszállítóvá válás előtt álló, vagy beszállítói részesedését növelni kívánó vállalkozások
  • külpiaci mentorált: külpiacra lépés előtt álló, vagy külpiaci részesedését növelni kívánó vállalkozások

Kapcsolat

Személyes mentorálás:

SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány:

  • 1024, Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. V. em. 15.
  • E-mail:seed@seed.hu

Szakmai mentorálás, pénzügyi és vállalkozói szemléletformálás:

MKIK GINOP112 Központi Projektiroda:

Megyei programkoordinátorok: